DOBRO DOŠLI NA ZVANIČNU PREZENTACIJU SIGURNIJEG INTERNETA

 SID2018 no_space

Š t a  j e  s i g u r n i   i n t e r n e t ?


Šta je dječija pornografija ?


Šta je Cyber kriminal?


 

Želimo pomoći roditeljima, djeci, nastavnom kadru/osoblju da se  upoznaju s internetom i računarskim tehnologijama, da ih koriste za sigurno pretraživanje, učenje i zabavu, za stvaranje novih poznanastava i druženje sa prijateljima. Želimo predstaviti što veći broj mogućih prijetnji, ali i ponuditi primjere iz prakse i rješenja o tome kako se zaštiti i gdje tražiti pomoć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dol-logo1