O nama

Policija Brčko distrikta BiH u sklopu Jedinice kriminalističke Policije, u okviru odsjeka za Droge i organizovani kriminalitet i odsjeka za Krim.obavještajnu podršku i terorizam, bavi se istragama vezano za Syber Criminal i dječiju pornografiju, kao i drugim vidovima borbe i preventive vezano za internet sigurnost. 

U dosadašnjem radu Policija Brčko distrikta je imala uspjeha u sprovođenju ovih istraga u BiH, te pružanja pomoći provođenju međunarodnih akcija.

 

Na ovoj intenet prezentaciji predstavićemo vam informacije iz oblasti Cyber kriminaliteta u Brčko distriktu BiH, takođe ćemo se truditi da na sajtu prezentujemo i najnovija dostignuća u provođenju i kriminalističkih istraga, oblike izvršenja krivičnih djela iz oblasti Cyber kriminala, kao i korisne savjete u cilju pervencije eventualne štete koja bi proistekla iz izvršavanja krivičnih djela.

 

 

Ciljevi

 

Policija Brčko distrikta BiH u sprečavanju visokotehnološkog kriminaliteta radi sa ciljem da efikasnije sprečava, otkriva, i u saradnji sa tužilaštvima, krivično goni počinioce krivičnih djela protiv sistema elektronske obrade podataka, dječije pornografije, i drugih oblika Cyber kriminala  na teritoriji Brčko distrikta BiH i BiH.

Krivična djela po Krivičnom zakonu Brčko distrikta BiH 

Krivična djela protiv sistema elektronske obrade podataka:

  • Oštećenje računarskih podataka i programa Član 387.,
  • Računarsko krivotvorenje Član 388.,
  • Računarska prevara Član 389.,
  • Ometanje rada sistema i mreža elektronske obrade podataka Član 390.,
  • Neovlašteni pristup zaštićenom sistemu i mreži elektronske obrade podataka Član 391.,
  • Računarska sabotaža Član 392.

Krivična djela protiv spolne slobode i morala:

  • Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije Član 208.,
  • Upoznavanje djeteta s pornografijom Član 209.
Krivična djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina:
  • Neovlašteno optičko snimanje Član 186.


 

dol-logo1