Malicioznii softver

Maliciozni softver, ili skraćeno malver (malware), je softver koji je dizajniran da se infiltrira u kompjuterski sistem, bez informisanja i pristanka njegovog vlasnika. Ovo je opšti termin koji koriste stručnjaci da opišu različite oblike neprijateljskog, nametljivog, ili dosadnog softvera ili programskog koda. Izraz "kompjuterski virus" je izraz koji obuhvata sve tipove malicioynog softvera kao i prave viruse. 

Odluka da li će se softver smatrati malicioznim, tj. zlonamernim, se zasniva na namjeri njegovog tvorca prije nego na njegovim funkcijama. U ovu grupu spadaju:
kompjuterski virusi
crvi (worms)
trojanci
softver koji tajno prati korisnika (spyware)
izmjenjeni reklamni softver (dishonest adware)
softver napravljen za potrebe visokotehnološkog kriminala, kao npr. za pristup online računima (crimeware)
softver kreiran za dobijanje administratorskog pristupa sistemu (rootkit), kao i drugi zlonamjerni i neželjeni softver.

Savjet:

Najjednostavniji i najefikasniji način da se zaštitite od ove vrste opasnosti jeste da koristite odgovarajući antivirusni softver. Antivirusni softver mora biti redovno održavan u skladu sa uputstvima koja se nalaze u samom programu. Ovo je neophodno jer se svakodnevno pojavljuju novi virusi i drugi maliciozni softver zbog čega proizvođači antivirus softvera svakodnevno proširuju svoje baze podataka kako bi omogućili korisnicima da uspješno zaštite svoj računar. Ukoliko je vaš sistem zaražen malicioznim softverom potrebno je da se diskonektujete sa interneta i uz pomoć antivirus softvera skenirate računar i otklonite maliciozni softver. Takođe, redovno pravite kopije svih podataka koji su vam bitni zato što ne postoji apsolutna zaštita od virusa i drugog neželjenog softvera.

dol-logo1