Softverska piraterija

Zakoni kojima se štiti autorsko pravo, u većini zemalja odnose se i na softver.

Savjet:

Koristite samo softver za koji posedujete odgovarajuću licencu. Pored licenciranog i zaštićenog softvera, postoje i programi koje možete koristiti besplatno, tzv. freeware programi koji su kao takvi jasno obiljleženi. Ukoliko imate nedoumice u vezi softvera koji koristite na vašem radnom mestu konsultujte stručno lice u vašem preduzeću zato što licence za pojedine programe omoguavaju korištenje i na vašim privatnim računarima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dol-logo1