Zaštita podataka

Kako bi zaštitili podatke od neovlašćenog pristupa preporučljivo je da koristite tzv. BIOS lozinku i screensaver lozinku. Ukoliko posjedujete povjerljive podatke na računaru postoji i metod enkripcije cjelokupnog hard diska u realnom vremenu (ovi podaci će uvek biti skladišteni na disk kao enkriptovani).

Savjet:

Najsigurniji način zaštite podataka od neovlašćenih lica jeste da obezbedite da ova lica nemaju pristup vašem računaru. Međutim, ukoliko šaljete podatke putem elektronske pošte ne možete biti apsolutno sigurni da će ovim podacima imati pristup samo ono lice kojem su upućeni. U ovim slučajevima preporučuje se upotreba enkripcije. Jedan od najpoznatijih programa za kriptografiju je Pretty Good Privacu, poznatiji kao PGP, ali postoje i mnogobrojni slični programi koje možete pronaći na internetu.

Uz pomoć navedenih programa moguće je obezbjediti elektronsku poštu, hard disk, folder sa podacima pa čak i pojedinačni Word dokument.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dol-logo1