Zloupotreba internet naloga

Nažalost, prilično su popularni i učestali pokušaji da se na internet pristupi preko tuđeg naloga (tzv. ATO - Acconut Takeovers). Osnovna ideja je da se izbjegne plaćanje ili da se, iz određenog razloga, preuzme nečiji identitet.

Savjet:

Mijenjajte svoju lozinku za pristup internetu sa vremena na vrijeme i ne koristite kratke ili proste lozinke. Ne koristite istu lozinku za različite namjene, npr. za obezbjeđenje vašeg računara, pristup elektronskoj pošti i pristupanje drugim nalozima. Ne otkrivajte svoju lozinku čak ni članovima svoje porodice a naročito djeci. Ovo je naročito važno ukoliko koristite usluge vaše banke za plaćanja preko interneta. Ukoliko neko zloupotrebi lozinku za pristup vašem računu preko interneta banka vam neće nadoknaditi gubitak zato što ste svoju lozinku otkrili drugom licu čak i ako se radi o članu porodice.

Ukoliko pristupate svojoj elektronskoj pošti sa računara koji nije vaš, po povratku kući promijenite svoju lozinku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dol-logo1